» Yufte – rysk leder – ryssläder
ENGSWEEST

Yufte – rysk leder – ryssläder

Yufte – rysk leder – ryssläder

Äntligen har vi det – äkta ryssläder (rysk leder). Även känt som `Russian Leather`, `Cuir de Russie`, `Юфть` och `Juchtenleder` på olika håll i världen.
Genom samarbete mellan skomakarmästaren på Kriuks och en garvare från södra Estland återföddes juft (eng. Yufte) som en gång i tiden var flaggskeppet för Tsarrysslands läderindustri och export.

Ett par år sedan lyckades vi få tag på en bit flera hundra år gammalt ryssläder som hade sjunkit till havsbotten ombord på Metta Catherina på väg från Ryssland till Italien. Med denna läderbit som förebild och efter två år av intensivt laboratoriearbete lyckades vi återskapa detta kvalitetsläder från gångna tider.

I estniska källor beskrivs ryssläder som fettgarvat läder. Denna definition är tyvärr för primitiv. Juft är djurskinn garvat med videbark som har efterbehandlats med sälfett och ryssolja. Dessutom betsades det rött eller svart med vegetabiliska färgämnen och hade ett karaktäristiskt s k “diamantmönster”. För att skilja åt ryssläder som beskrivs i folklig tradition från originalet kallar vi originalet för juft här.

I Europa uppskattades juft för dess väldoftande behandling med ryssolja. Detta av två skäl. För det första användes kalvskinn för bokbindning och ryssolja höll boklössen borta. För det andra var det inne med allt som luktade gott i Europa, man satte parfym på allting. Än idag kan damer spruta på sig t ex “Cuir de Russie” av märket Chanel. Med lite humor kan man väl säga: förr i tiden doftade vagnsuffletter och resväskor av ryssolja, så idag kan man parfymera sig med doften av en resväska.

Det fanns dock en skillnad mellan läderindustrier i Europa och Ryssland på 1700-talet när det gällde tillverkningsprocessen för läder. Det var inte för intet att den engelska drottningen förbjöd läderindustrier i närheten av huvudstaden. Garverier spred nämligen en vidrig stank pga. hundbajs. Medan de berömda garverierna i Marocko eller Cordoba använde duvavföring för neutralisering av kalk (som man ibland fortfarande gör i Marocko) föredrog garvare i England och Amerika hundavföring i stället. Men i Ryssland (och även Estland som på den tiden tillhörde Ryssland) använde man jäst vört framställd av spannmål. Följaktligen luktade det som i ett kvassbryggeri vid garvning!

Vad mer kännetecknar vår juft, förutom kvassdoften? Alla material som används är lokala och användarvänliga. Skadliga ämnen (arsenik, bly m fl) har uteslutits från det ursprungliga receptet (enligt de kunskapsfragment som vi har lyckats komma över). Med andra ord har gamla traditionella metoder fått en modernare tappning. Lädret garvas fortfarande för hand och det tar lång tid, men modern forskning har vidgat vår kunskap. Vissa komponenter (t ex arsenik) kan ersättas med andra och vissa ämnen kan användas mer effektivt (färgämnen renas före användning).

De karaktäristiska behandlingsmedlen sälfett och ryssolja används fortfarande vid juft. Båda är helt äkta och naturliga. För fettet får vi tacka miljömedvetna kustbor som förser oss med fett från sälar som har drunknat i fisknät eller hittats döda på stranden. Ryssolja framställs av björknäver av garvaren själv eller köps in från hantverkare.

Ytterligare en märklig sak är diamantmönstret som pressas in i läderytan. Förr i tiden försökte hela Europa lista ut hemligheten med framställning av juft. I Ryssland var det statligt monopol på jufttillverkning och den hemliga tillverkningsprocessen skyddades mycket noga. Originalets naturliga ytmönster imiterades genom valsning med en rutig mönstervals. Konstigt nog var Metta Catherinas ryska last också valsad. Kanske hade det beställts så, kanske var det något som modet föreskrev…

Nu finns detta suveräna läder tillgängligt för alla, antingen i form av Kriuks’ produkter eller också som råmaterial från dotterbolaget av Kriuks. För sin stora arbetsinsats har Kriuks dock fått ensamrätt till skoläder. Tillverkningsprocessen för skoläder har kompletterats med särskilda procedurer som inte kan utföras på färdigbehandlat läder. Skor av juftläder kan endast köpas från Kriuks.

Copyright © 2018 Kriuks • All rights reserved • Kriuks® and the Kriuks logo are registered trademarks • Up